1. Výzva

1. Výzva – LÍDERSTVO

Prvá časť súťaže je zameraná na vašich lídrov, kde budú mať možnosť ukázať ich líderské schopnosti a porovnať ich s ostatnými. Hodnotiť budeme ich schopnosť viesť, spoločne sa rozhodovať, využívať talent, efektívne komunikovať, hľadať riešenia a sústredenosť na cieľ.

Táto časť súťaže bude prebiehať veľmi inovatívnym spôsobom, ktorý sa lídri dozvedia vedieť na mieste stretnutia.

1. Líderstvo

Dátum: 01.05.2016banner challenge
Miesto: Ružomberok UPC
Účasť: Dvaja vedúci vášho spoločenstva
Oblasť: Líderstvo
Dotácia 100 bodov sa rozdelí podľa poradia súťažiach.

Program prvej výzvy:

– 09:30 – 10:00 – príchod účastníkov
– 10:00 – 12:30 – prvá časť súťaže
– 12:30 – 13:15  – obed
– 13:15  – 17:00 – druhá časť súťaže
– 17:00 – 18:00 – spoločná záverečná svätá omša

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.