2. Výzva

Challenge 2 – KREATIVITA

Challenge spoločenstiev je aj o rozvíjaní potenciálu, objavení svojej hodnoty a originality. To, čo my už máme napočúvané, to, čomu sme my uverili, to, čo my žijeme, resp. snažíme sa žiť  iní nemajú, nedostali tento dar.
Preto cieľom 2. výzvy je motivovať mladých ľudí, ktorí nemajú vzťah s Bohom, ktorí nepoznajú Boha, aby uverili svojmu talentu, rozhodli sa ho rozvíjať , vyšli z pasivity a objavili možnosti ako urobiť  ďalší krok.

 

Matej práve skončil strednú školu a premýšľa nad budúcnosťou. Počas školy nebol nikdy veľmi ambiciózny, preto ani neriešil to, kam sa chce dostať.  Učil sa  priemerne. Už z domu bol naučený, že má robiť všetko ako ostatní, nemá vytŕčať z radu. Za každú iniciatívu dostal po hlave a nikdy neobjavil svoje talenty.  Teraz stojí na križovatke. Ísť na vysokú? Čo by som študoval? Zamestnať  sa? Kde?

Janka končí v tomto čase konči vysokú školu. Nikdy to nebol jej sen, ale rodičia o nej mali svoje predstavy, celý život jej naplánovali a často riešili jej problémy za ňu. Počas vysokej školy si začala uvedomovať , že žije cudzí život, ale bála sa štúdium predčasne ukončiť  zo strachu z reakcií rodičov. Vníma, že má svoj výnimočný talent, ale aj tak sa rozhodla školu doštudovať, aby nezahodila tie štyri roky, a aby boli rodičia spokojní. Janka má strach, že sklame svoji rodičov, ak nebude pracovať vo svojom obore, a zároveň má strach urobiť rozhodnutie.

Monika pochádza z tradičnej kresťanskej rodiny, žiadny vzťah s Bohom nikdy nemala, rodičia ju k Bohu neviedli, iba stále žila v tom, čo má tradičný kresťan robiť. Na birmovku musela ísť. Podmienkou bola ročná príprava, ktorej sa „nezúčastnene“ zúčastňovala. Po pol roku prípravy mali povinnú spoločnú víkendovú duchovnú obnovu. Celý čas počúvala o tom, že je originálna, jedinečná a dokonalá Božia dcéra stvorená na Jeho obraz, že je nekonečne milovaná milosrdným Otcom. Zažila prítomnosť a dotyk svojho Otca. Tento víkend jej zmenil pohľad na Boha a na vieru, pretože nikdy predtým sa s tým nestretla. Prešlo niekoľko týždňov vo svojom bežnom kolektíve a všetky zážitky sa postupne stratili, ale niektoré otázky v nej zostali. „Som naozaj výnimočná? Všetko okolo mňa hovorí opak.“

 

Úloha:  Vytvoriť  motivačnú ONLINE KAMPAŇ, ktorej súčasťou musí byť aj video.
Cieľ :  Motivovať  mladých ľudí urobiť  rozhodnutie a rozvíjať  svoj jedinečný potenciál, ktorý Boh vložil do každého človek
Cieľ. skupina:  Mladí ľudia od 15 rokov, ktorí prežívajú podobnú situáciu ako napríklad aj Matej, Janka a Monika
Forma:  Inovatívna a kreatívna ONLINE KAMPAŇ
VýstupPripravené materiály KAMPANE

Miesto:  Vaše mesto, celé Slovensko
Deathline:  23:59 SEČ 14.06.2016
Zdroje:  Pri tvorbe sú materiál, technika a financie neobmedzené
Dotácia:  100 bodov sa rozdelí podľa poradia súťažiach

 

Hodnotenie:

a) 50 % bodov – vybraná komisia bude hodnotiť – inovatívnosť, nápaditosť, naplnenosť cieľa, zapojenie celého spoločenstva, dopad na cieľovú skupinu.

b) 50 % bodov – hodnotenie verejnosti formou hlasovania na stránke aapo.sk

c) Hlasovanie: 15.06.2016 – 19.06.2016

 

Vytvorenú kampaň (nerealizovanú) vás prosíme zaslať na e-mailovú adresu adrenalin@ozviac.sk.

V prípade otázok môžete volať  na číslo +421 948 404 878.