Adrenalin centrum

Adrenalin centrum je centrom (strediskom) neformálneho a zážitkového vzdelávania, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.

Ponúka priestor ZÁŽITKU, VÝZVY a INŠPIRÁCIE. Outdoorová časť – Adrenalin Park – ako zázemie pre zážitkové vzdelávanie je plná silných zážitkov, hľadania vlastných limitov a hlavne adrenalínovej motivácie. Okrem rôznych atrakcií, je jeho súčasťou lanová dráha. Indoorová časť – Adrenalin Club – je inšpiratívnym prostredím pre programy neformálneho vzdelávania zamerané na osobnostný rozvoj.