Priebeh sútaže

Súťaž Challenge Spoločenstiev je určená pre kresťanské spoločenstvá (ďalej len spoločenstvo)  v Spišskej diecéze a pozostáva zo štyroch výziev počas dvoch mesiacov.

Spoločenstvo dostane každé dva týždne jednu výzvu a podľa pravidiel a podmienok ju musí splniť  tak, aby získal, čo najväčší počet bodov spomedzi všetkých zúčastnených spoločenstiev. Vyhráva spoločenstvo, ktoré bude mať po ukončení poslednej výzvy najviac bodov.

Výzvy sú zamerané na rôzne oblasti – fyzickú, intelektuálnu, lídersku, kreatívnu.

Každá výzva bude obsahovať:
– miesto konania
– dátum konania, resp. časové rozmedzie
– počet ľudí, ktorí majú realizovať výzvu
– oblasť zamerania
– spôsob hodnotenia a rozdelenie bodov pre danú výzvu

 

Po vyhodnotení každej realizovanej výzvy budú zverejnené priebežné výsledky na tejto stránke.

Rozhodujúcou štvrtou výzvou bude zážitkový program pre tímy spoločenstiev.

V akýchkoľvek otázkach nás neváhajte kontaktovať.

 

Prvá výzva je už zverejnená

(klik tu)

banner challenge