Registrácia

Súťaž s názvom Challenge spoločenstiev je určená pre kresťanské spoločenstvá v Spišskej diecéze.

Registrácia je možná iba pre 8 spoločenstiev.

Registrácia je považovaná za ukončenú zaplatením registračného poplatku vo výške 10 € za spoločenstvo.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK47 1100 0000 0029 4000 0691.

 

Zaregistrovať sa je možné do 22.04.2016 cez tento formulár.