Kto sme

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže sa vo svojej práci zameriava na mladých ľudí od 13 rokov, predovšetkým z regiónu Oravy. Jeho hlavným cieľom je pomáhať mladým ľuďom pri hľadaní vlastnej cesty, presadzovať hodnotovú alternatívu ako základ skutočného a trvalo udržateľného rozvoja jednotlivca i komunity, mobilizovať generáciu tvorcov, ktorí vedia využívať svoje talenty, dary a zručnosti a pozitívne ovplyvňovať a meniť spoločnosť.

S poslaním „aby človek bol človekom vždy a všade“ sa venuje predovšetkým neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu, novej evanjelizácii, rozvoju podnikavosti a dobrovoľníctva a medzinárodnej mobilite.

PILIERE:
V. – VERO = PRAVDA, ktorá prináša slobodu, a preto veríme, že môžeme byť a mať niečo viac ako teraz = ROZVOJ
I. – INSPIRATIO = INŠPIRÁCIA, ktorá dáva slobodne Ducha, a preto tvoríme niečo viac ako sme zvyknutí = INOVATÍVNOSŤ
A. – ADRENALINA = ADRENALÍN, ktorý dvíha slobodu z komfortu, a preto vstupujeme aj do niečoho viac ako je nutné = VÁŠEŇ
C. – COMUNIO = SPOLOČENSTVO, ktoré overuje pravosť slobody, a preto hľadáme viac ako seba samých

S poslaním „aby človek bol človekom vždy a všade“ sa venujeme predovšetkým:
• neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu
• novej evanjelizácii
• rozvoju podnikavosti
• dobrovoľníctvu a medzinárodnej mobilite.

Vízia a poslanie
Generácia mladých lídrov, ktorá myslí viac ako len na seba samých, žije viac ako len vecami, ktorých sa možno dotýkať, hľadá viac ako len šťastie, čo možno zakúšať “vo svete“ a chce viac ako len úspech svojich osobných plánov.