Leadership a poslanie

Naučiť mladého človeka komunikovať, diskutovať, vyjadriť svoj názor, pomáhať mu rásť a rozvíjať svoje znalosti v rôznych oblastiach (spoločenské dianie, kultúra, filozofia, masmédiá, bioetika, umenie, psychológia, história, politika…) nie je jednoduchá úloha, no skutočný leadership sa ukazuje ako nevyhnutná.