Podcasty

Vzdelávanie je dynamická sféra. Formou podcastov vám chceme prinesť inšpirácie v pohľade na vzdelávanie, metódy, prístupy, nástroje, či inovácie vo vzdelávaní.

V spolupráci s Tomášom Pešekom, ktorý sa dlhodobo venuje práci s mládežou, sme pre vás pripravili podcasty so zaujímavými hosťami aktívnymi v oblasti inovácií vo vzdelávaní. Prajeme príjemné počúvanie plné inšpirácií a nápadov! Vaším reakciám a spätným väzbám sa potešíme na adrese podcasty@ozviac.sk.

Alena Tomanová – aktuálne trendy v životnom štýle mladých na Slovensku

V čom je táto generácia iná, ako tie predchádzajúce? Aké sú aktuálne trendy v životnom štýle mladých? Nie sú to náhodou iba krátkodobé módne vlny? A ak ide o trendy, ako na to máme reagovať?

Rozprával som sa s Alenkou Tomanovou, ktorá sa dlhodobo venuje mladým ľuďom a pracuje v organizácii YouthWatch.

Viac k téme na stránke www.youthwatch.sk/trendy.

faigjladfkgj aodghia d

Viete, čím žijú dnešní mladí ľudia? Chcete im lepšie porozumieť? Ako sa mení ich správanie? Ktoré hodnoty sú pre nich dôležité? A na čo je dobré si klásť v takéto otázky v práci s mládežou? 

Vypočujte si podcast o trendoch v životnom štýle mladej generácie

Budeme vďační za akýkoľvek feedback 🙂