Prekonaj svoje limity

Je veľa možností, ako rásť, pracovať na sebe a ísť dopredu: odborná stáž vo firme, osobný rozvoj či dobrovoľnícka práca. Veľakrát to chce len trochu času a odhodlania a človek sa naučí niečo nové a posunie svoje limito o kúsok ďalej.

Odborná stáž vo firme – v dohodnutých firmách absolvujú odbornú stáž, počas ktorej sa im bude venovať vybraný zamestnanec firmy.

Osobný rozvoj – motivačné školenia, tréningy zamerané na rozvoj osobných kompetencií, exkurzie do vybraných firiem, kde sa naskytá možnosť spoznať úspešných ľudí a ich cestu k úspechu.

Dobrovoľnícka práca – zapojení účastníci projektu budú pracovať v našej alebo partnerskej organizácií. Vytvoríme priestor na vlastné malé projekty, či iniciatívy.

Neváhaj a prekonaj svoje limity – v práci, v škole, či pri výstupne na vysokú horu.