Projekt PL-SK

Čo chceme projektom dosiahnuť?

  • rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v oblasti práce s deťmi a mládežou v regióne Hornej Oravy
  • vytvoriť moderné a technicky vybavené stredisko neformálneho a zážitkového vzdelávania Adrenalin Centrum
  • realizovať inovatívne zážitkové programy zamerané na podporu osobnostného rozvoja mladých ľudí
  • motivovať a podporiť mladých ľudí pri získavaní a rozvíjaní svojich osobných životných kompetencií, aby „vyšli zo zóny svojho komfortu“ a čo najviac sa rozvíjali ako osobnosti
  • poukázať na význam neformálneho zážitkového vzdelávania ako dôležitej súčasti procesu výchovy a vzdelávania mladých ľudí

Realizácia projektu:

  • zriadenie Adrenalin centra
  • 8 pilotných programov zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania pre žiakov partnerských škôl
  • 2 podujatia Adrenalin Day otvorené pre verejnosť