Toto video Vás nenechá ľahostajnými

Na kongrese zazneli svedectvá a príhovory obetí Islamského štátu, svedkov zverstiev páchaných na kresťanoch na Strednom východe, biskupov donútených opustiť svoju diecézu, pracovníkov organizácii na pomoc prenasledovaným, odborníkov na náboženskú slobodu a ďalších významných rečníkov z celého sveta.

Author: aapo